JEZUS CHRISTUS

Wie is Hij?

Er zijn genoeg religies die je kunnen helpen om wat beter te leven. Als je het daarom zelf wilt proberen, volg dan Mohammed, Boeddha of een new-age guru die zich vandaag in zoveel aantrekkelijke en onschuldig lijkende vormen aan ons voorstellen. Maar zij zijn allemaal gestorven, zonder dat ze ooit verzekerd waren van vrede met God.

Wil je leven in twijfel, in uitzichtloze afwachting of je ooit goed genoeg zult zijn voor God, zoek het dan bij hen die je oproepen om het in je zelf te zoeken. Maar weet dat je het zelf niet kunt en je jezelf altijd zult teleurstellen. Het is nooit genoeg. Geen enkele religie of coach op Instagram kan je verlossen van je vuile hart waaruit alle zonde voortkomt. Ze kunnen het verbloemen, verdoven of verhullen maar ze kunnen je niet verlossen van je schuldige hart.

Jezus Christus is de enige die God in evenwicht heeft tentoongesteld. Zijn volmaakte gerechtigheid en Zijn volkomen liefde worden zichtbaar in Hem. En die twee samen onthullen iets wat geen enkele andere religie of levenscoach kent. Rechtvaardige genade.

Alleen door onze zonden te straffen in Jezus — toen Die aan het kruis Gods verlatenheid moest verdragen — kan God ons rechtvaardig vergeven. Allah vergeeft, maar brengt geen recht voor hen die onterecht behandeld zijn. Je levenscoach kan je oproepen om jezelf te vergeven en door te gaan, maar dat maakt wat er gebeurd is niet goed. De schade blijft.

Maar onze God maakt alles recht én vergeeft, in Jezus. Niemand is als Hij. Leer Hem kennen en volg Hem!

Hij roept je op: Jezus dan zei tegen de twaalf (discipelen): Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. (Johannes 6:68)

Hij biedt je het eeuwige leven en Hij heeft Zijn woorden bewezen door op te staan uit de dood. Klamp aan dat Evangelie en aan geen enkel ander woord vast (1 Korinthe 15:1-2)

Volg Hem, die de dood overwon!

Welk bewijs is er voor Jezus' bestaan?

Zelfs Jezus’ felste tegenstanders bevestigen Zijn historische bestaan, Zijn wonderen, Zijn wijsheid, Zijn bijzondere onderwijs, Zijn dood aan het kruis en de buitengewone gebeurtenissen daarna.

Ontdek wat zij zeggen en waarom Jezus te vertrouwen is.

Lees meer

Meld je aan voor Christianity Explored

CE is een informele en ontspannen kennismaking met Jezus en Zijn boodschap. Deze cursus wordt gegeven door Christenen in jouw buurt.